bi - Business Inteligence

Business Inteligence

Návrh a zavedení klíčových ukazatelů výkonnosti poskytujících odpovědi na otázky “Co?”, “Proč?”, “Kolik?”, “S jakým trendem?”, “S jakým rizikem?” a “S jakou pravděpodobností?”.

Více Business Inteligence